Volgende de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) veroorzaakt bewerkt vlees kanker. Naar aanleiding van het uitgebreid bestuderen van de resultaten van meer dan 800 onderzoeken door het Internationale Instituut voor Kankeronderzoek (IARC) is de conclusie dat er een duidelijke relatie is tussen het eten van bewerkt vlees en darmkanker. Iedere 50 gram bewerkt vlees per dag vergroot het risico op darmkanker met 18% ten opzichte van mensen die geen bewerkt vlees eten.

Bewerkt vlees is kankerverwekkend

IARC bewerkt vlees kankerHet IARC maakt gebruik van een classificatie voor de mate van bewijs die er is dat een stof kankerverwekkend is. Er zijn 5 groepen die het risico op kanker definiëren:

Groep 1 – kankerverwekkend voor mensen
Groep 2A – waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen
Groep 2B  – mogelijk kankerverwekkend voor mensen
Groep 3 – niet te categoriseren
Groep 4 – waarschijnlijk niet kankerverwekkend

Van de miljoenen stoffen die er zijn vallen er volgens de WHO maar 188 in groep 1. Daaronder bevinden zich onder andere tabak, asbest, aflatoxines (een schimmelgifstof die o.a. in pindakaas kan voorkomen) en de rook van houtkachels.

En sinds oktober 2015 valt dus ook bewerkt vlees in groep 1. Rood vlees valt in groep 2.

Dat bewerkt vlees in dezelfde groep zit als tabak en alcohol wil dus niet zeggen dat bewerkt vlees net zo schadelijk is. Het gaat erom dat er voldoende bewijs is dat beiden kankerverwekkend zijn.

De link tussen bepaalde soorten vlees en sommige soorten kanker – in het bijzonder darmkanker – is geen nieuw nieuws. Het bewijs dat darmkanker vaker voorkomt bij de mensen die het meeste rood en bewerkt vlees eten stapelt zich al tientallen jaren op, ondersteund door veel zorgvuldig onderzoek.

Bewerkt vlees risico kanker

Hoe groot is het risico op kanker bij bewerkt vlees?

Volgens de WHO hebben mensen die gemiddeld 50 gram bewerkt vlees per dag eten een 18% hogere kans op (darm)kanker dan mensen die geen bewerkt vlees eten.

Dat klinkt erg verontrustend en het kan zomaar tot de conclusie leiden dat bewerkt vlees erg ongezond is. De percentages moeten echter wel in het juiste perspectief worden gezien. Het gaat om relatieve cijfers en bovendien zal de kans op kanker bij ieder mens anders zijn omdat er vele andere factoren een rol spelen.

Risico’s bewerkt vlees berekend

Wanneer de relatieve percentages van de IARC worden vertaald in absolute getallen ziet het er heel anders uit.

In Nederland krijgen ongeveer 50 op de 1000 mensen darmkanker. Dus het risico dat iemand darmkanker krijgt is 5%. Dit is het gemiddelde risico-percentage van alle Nederlanders.

Volgens de WHO verhoogt elke 50 gram bewerkt vlees die iemand per dag eet het risico op het krijgen van darmkanker met 18% ten opzichte van mensen die helemaal geen bewerkt vlees eten.

We moeten dus 9% boven het gemiddelde gaan zitten om het aantal mensen per 1000 te berekenen die darmkanker krijgen als ze allemaal 50 gram bewerkt vlees per dag eten. En we moeten 9% onder het gemiddelde gaan zitten om het aantal mensen per 1000 te bepalen die kanker krijgen als ze helemaal geen bewerkt vlees eten. Het verschil tussen deze groepen is dan de 18% die het WHO aangeeft.

Voor de groep die 50 gram bewerkt vlees nuttigt komen we dan op ongeveer 55 op de 1000, voor de groep die geen bewerkt vlees eet op ongeveer 45 personen van de 1000.

Conclusie: wanneer we de (relatieve) resultaten van de WHO vertalen naar absolute aantallen op basis van het werkelijke aantal gevallen van darmkanker in Nederland, komt het er op neer dat van de mensen die 50 gram bewerkt vlees per dagen eten, er 10 op de 1000 méér kanker krijgen dan van de groep die geen bewerkt vlees eet.

Aangezien het WHO aangeeft dat het risico bij iedere 50 gram bewerkt vlees 18% groter is, is het eenvoudig te berekenen dat bij 100 gram bewerkt vlees per dag het aantal gevallen van darmkanker stijgt naar 60 op de 1000.

Al met al valt het dus nog wel mee met de extra risico’s die het eten van bewerkt vlees met zich meebrengt. Bovendien zijn er veel mee factoren die medebepalend zijn of iemand kanker krijgt of niet. Hierbij valt met name te denken aan roken, overgewicht, te weinig groente en fruit eten, teveel alcohol drinken en onvoldoende bewegen. Het probleem dat zich wellicht voordoet is dat mensen die er een ongezonde levensstijl op na houden te maken hebben met een optelsommetje van meerdere factoren, waardoor zij een extra groot risico lopen.

Het is dus zeker niet nodig om (bewerkt) vlees van het menu te schrappen. Integendeel, vlees bevat veel stoffen die het lichaam nodig heeft. Maar het kan zeker geen kwaad om de hoeveelheid bewerkt vlees in je menu te verminderen als deze aan de hoge kant is. Zoals altijd geldt ook hier: alles met mate.

Disclaimer

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks kunnen onjuistheden en onvolledigheden voorkomen. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.